Sprookjes bos in rust

Gekeerd in zichzelf bestaan

Natuur bevechtend.

@ Miriyam

 

 

Horizon voorbij (verlaat)

Rimpelingen in maanlicht

Dit nachtwaken in

@Miriyam

 

 

Dauwdruppels in mijn hand

Gesmolten zijn ze

Door kristallen van zonlicht

@ Miriyam

 

 

Tijdloos zal haar taal verstaan

Woorden gevangen in haar verlangen;

Sprekend benoemt te heten.

@ Miriyam

 

 

Waterlelie breekt

Verzonken waterspiegel

Nog net zichtbaar

@ Miriyam

 

 

In Bestaansrecht los

Geheel aards bestaan sereen

Overgang beslist

@  Miriyam

 


 

Verdwaald in het zand
Achtergebleven schelpen
Verlaten de zee

@ Miriyam

 

 

Dageraad ontwaakt

Houdt haar stilte verborgen

Dauw "licht" in zonlicht.

@ Miriyam

 

 

Houtgeuren versteent

In vriezende structuren

Een moment verstilt

@ Miriyam

 

 

Sneeuwwit kleed sporen

 Een kind trekt zijn slede voort

Laat haar ijs breken.

@ Miriyam

 

 

Sneeuwpret tinteling

Duikelend kopje onder

Schittert in prisma;s

@ Miriyam

 

Breath to breath

Eternal Rest

@ Miriyam

 

 

In Glories lost

Reaching to be found

Waters of Life

Breathing Eternity

@ Miriyam

 

 

Kunstwerk in natuur

Bevestigt overgangen

Spiegelt seizoenen

@ Miriyam

 

 

 

In herfsttinten verlaten
De natuur rouwt in bestaan
Om opnieuw lente te creeren.

@ Miriyam

 

 

Morgenlicht
laat het duister wijken;
maanlicht probeert het nog te vermanen.

 

De natuur ontwaakt,
strijdend om haar bestaan.

 

Elk facet bindt haar eigen streven,
en werkt samen,
Ongeacht haar ontstaan.

@ Miriyam

 

 

Gevangen in verlangen
Kleuren haar ontstaan
Ruimte in beweging

@ Miriyam

 

 

Vergezichten 

Verlaten haar zichtbaarheid

Aards bestaan omgeeft

verlangen naar Hemelkunst

@ Miriyam

 

 

Longing of creation

Saved by the Savior of life

Breath of Eternity

Waiting to be discovered

@ Miriyam

 

 

Veelkleurig palet

schakeringen getooid

Herfst schildering

 

Verlaten haar zichtbaarheid

een onzichtbaar

geheel in bedekking

Gevangen

 

Speels tooit zich een kleed

De aarde ingezoomd

Schuilend in seizoenen.

 

Vogelschaar vervangt

Aards kleed

In natuur schittering

@ Miriyam