True Evolution

Gepubliceerd op 17 maart 2024 om 09:42

 

 

 

Zo zegt de HEERE:
In deze plaats, waarvan u zegt:
Zij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen dier meer is – in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens, geen inwoner en geen dier meer in te vinden is, zal weer gehoord worden.....

Lees hierbij Ezechiël 14:15 ‭‭‭
Als Ik wilde dieren door het land zou laten trekken, zodat die het van kinderen beroven en het een woestenij wordt, omdat niemand erdoorheen trekt vanwege de wilde dieren...

En Openbaring 6:8.... En hun ( = meervoud , dat zijn de vier dieren ) werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

Wilde dieren staan voor verwoesting, ontvolking, woestenij.

De vier grote oordelen uit de Bijbel, die hier in Openbaring 6:1-8 ook staan, betekenen dus:
1. Verwoesting, ontvolking
2. Grote oorlog in Israël
3. Grote hongersnood
4. Dood door pestziekten op groote schaal.
Alle vier bij elkaar zal 1/4 van de inwoners van de aarde, zeg maar 2000 miljoen, er door sterven.

Dat gebeurt vlak na de opname van de Gemeente, de Bruid van Christus.

Bekeer je daarom, nu het nog kan!

Zie ook https://www.future777.nl/ 

See less

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.