De Antichrist en het Witte Paard

Gepubliceerd op 16 maart 2024 om 12:06

 

 

 

 

1. De eerste vier zegels zijn verbonden met de vier serafs uit hoofdstuk 4.

Vergelijk deze zegels met Ezechiël 14, de 4 wee's.

"En hun is macht gegeven over een vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard en met hongersnood en met pestilentie en door de wilde dieren van de aarde." (Openb. 6:8)

"Als Ik wilde wilde dieren door het land laat trekken, en zij verwoesten het, en het wordt woest, zodat niemand er doorheen kan vanwege de beesten... " (Ezechiël 14:15)

Het eerste zegel zal het land woest maken, zonder mensen.

Dit zal een aardbeving zijn met een grote tsunami.

Zie mijn website over TSUNAMI en USA.

2. De antichrist wordt geopenbaard wanneer de weerhouder uit de weg wordt geruimd. Dit is de Heilige Geest in de gemeente, de bruid, weggenomen in opname. ( Zie 2 Thess. 2:6-8)

"De dijk is weg en het water overstroomt het land".

Op dat moment zijn we in de hemel in hoofdstuk 4 en 5 van Openbaring. Machtige dingen zien en zingen voor onze Heer en Heiland.

Pas nu, in hoofdstuk 6, wordt het eerste zegel geopend.

Als dit de antichrist is, dan betekent dit dat er twee verschillende dingen zijn die hem openbaren????

De Opname en het eerste zegel???

Dat is helemaal verkeerd!

Er is geen tweede gelegenheid nodig voor de openbaring van de antichrist.

Conclusie:

De betekenis van het eerste zegel en ruiter op het witte paard is niet de antichrist !

3. De antichrist kun je weerstaan, of hem ongehoorzaam zijn, zoals de heiligen van de verdrukking, hoewel het hun het leven kost.

Dit eerste zegel en wat er komen gaat, kun je niet weerstaan.

"Het komt veroveren en veroveren".

Je kunt er niets tegen doen.

Het moet een grote natuurramp zijn.

Een stem van de donder en de eerste seraf ziet eruit als een leeuw, zijn gelijk aan aardbevingen in de rest van Openbaring.

Wit betekent reinigen.

Zie ook Zacharia 61-8 de witte en zwarte paarden gaan naar het noordelijke land en brengen rust aan de Geest van de Heer.

Ze maken een einde aan het vuil en de zonde in dat deel van de wereld.

 

Antichrist en het witte paard. | GLORIEUZE TOEKOMST (future777.nl)