De Stammen van Israel

Gepubliceerd op 3 juni 2024 om 13:29

 

In de vaandels (Num. 2:2) van de vier leidende stammen van Israël rondom de tabernakel van Mozes in de woestijn, waren dieren uitgebeeld.
Aan de oostzijde bevond zich JUDA, de leeuw (Gen. 49:9; Num. 2:3)
Aan de westzijde EFRAÏM, de os (Deut. 33:17. Num. 2:18);:
Aan de zuidzijde RUBEN, de mens (Gen. 49:3, Num. 2:10);
En aan de noordzijde DAN, de vliegende adelaar die een slang wegdroeg (Gen. 49:17, Num. 2:25)
De volgorde van de opstelling van het kampement rond de tabernakel onder Mozes had de bedoeling om op aarde de grote hemelse tempel weer te geven die geopenbaard is in Openbaring 4:7:
En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend.
We zien dit ook terug in het visioen dat Ezechiël ontving in zijn eerste hoofdstuk. De profeet keek naar het noorden (Ez. 1:4) en zag een visioen van de troon van God met de vier levende wezens die op dezelfde manier opgesteld stonden als de de stammen van Israël rond de troon.
Vers 10 zegt: hun gezicht leek op het gezicht van een mens (RUBEN), bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw (JUDA aan de oostzijde vanaf het noorden gezien), bij alle vier van links op de kop van een rund (EFRAÏM aan de westzijde), en alle vier hadden zij de kop van een arend (DAN).
.
We hebben dus drie verschillende getuigen - Mozes, Ezechiël en Johannes - die ons vertellen dat de vier levende wezens vertegenwoordigd zijn rondom de troon van God.
Wat God alleen met het volk Israël deed was een afschaduwing van een veel groter Goddelijk Plan.
 
 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.