De maand Elul

Gepubliceerd op 23 augustus 2018 om 13:08

De maand ELUL

De maand Elul is de 6de maand (12 augustus ‘18) van de Bijbelse kalender. Elul wordt ook wel eens “de maand van de Bruid” genoemd, het is bekend dat aan de naam ‘Elul’ gedacht wordt aan de tekst uit Hooglied 6:3 "Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij". De maand Elul is een tijd van een speciale band tussen bruid en bruidegom, daarom zeggen ze ook wel eens de Koning is in het veld. De maand Elul is als de Johannes de Doper, de voorloper maand voor de komst van de Messias, tijdens de najaarsfeesten.

Op de 14de Nisan begint het godsdienstig nieuwjaar (rond Maart/April), dit is het hoofd van de maanden zegt de Bijbel (Ex.12:2) en verwijst naar de eerst komst van Jeshua en de voorjaarsfeesten. Maar het eerste en het begin van het burgerlijk nieuwjaar is Rosh Hasjana, Feest van de Bazuinen, dit zijn de najaarsfeesten en verwijzen naar de tweede komst van Jeshua.

De naam van de maand Elul is zoals vele namen van de Hebreeuwse kalender meegenomen uit de Babylonische ballingschap en is ontstaan vanuit het woord Akkadian wat “oogst” betekent.
Vanaf de maand Elul (augustus/september) wordt er en tijd van 40 dagen apart gezet om ons hart te onderzoeken, het is een tijd van voorbereiding, een tijd voor berouw en bekering en droefheid hebben over onze zonden. Het is en tijd waarin we dingen in orde moeten maken voor het aangezicht van God maar ook naar onze naaste. Het is een tijd van voorbereiding zoals Esther (2) om de Koning te ontmoeten. We zullen volkomen gereinigd moeten worden en ondergedompeld worden in het waterbad van het Woord, en zullen gedompeld worden in een vernieuwde zalving van Zijn Geest (olie) en volkomen schoongewassen worden door het bloed van het Lam en elke leugen in de mond zal gewist worden.

Laten we ernst nemen in deze tijd om in Gods spiegel te kijken en Zijn Geest diep in ons te laten werken, Zijn licht te laten schijnen in ons hart en Hem toe te staan dat wat verborgen is te onthullen zodat we kunnen veranderen en klaar mogen zijn om een reine bruid te zijn die de Koning zal ontmoeten. Laten we dit licht (openbaring) van God aannemen en accepteren en niet weerspannig zijn, zodat de Heer ons niet zwaar tuchtigen moet en ons terug moet werpen op ons zelf om zo tot Zijn doel te komen.

In het Hebreeuws noemen ze het ook wel Teshuvah wat terugkeer of boetedoening betekend.
Dat je spijt en berouw van je daden hebt en schuld erkent en belijdt.
De maand Elul is dus een geestelijke voorbereiding voor de Feest van Bazuinen (Rosh Hasjana) en Loofhuttenfeest en herinnert ons er aan dat we klaar moeten zijn voor de verschijning en de komst van onze Koning Jeshua onze Heer. Niemand weet exact de dag of het uur van Zijn wederkomt en wanneer Hij Zijn Koningschap op aarde zal vestigen maar toch worden we opgeroepen om daar elke jaar naar uit te kijken en klaar te zijn voor Zijn Heerlijke verschijning.
Het geluid van de laatste bazuin/sjofar is bedoeld om onze harten op te wekken en wakker te maken en voor te bereiden voor het komende oordeel. En voor de eerste opstanding uit de dood om een vernieuwd opstandingslichaam te ontvangen. ( 1 Kor. 15:51).
Het is een tijd van een nieuw begin Jeshua is het Lam, Gods geliefde Zoon, waar de Vader in voorzien heeft en die ons met Hem verzoend heeft , Hij was het plaatsvervangend offer waardoor we zijn gerechtvaardigd en waar we ook in deze tijd extra aan mogen herinneren.
Dus de 40 dagen beginnen in de maand Elul (12 augustus) tot de Grote Verzoendag ((Jom Kippoer).
In de Joodse traditie worden deze dagen ook wel “dagen van gunst” genoemd, dit komt uit de tijd dat de Heer het volk Israël, nadat ze uit Egypte waren geleid, de zonde vergaf naar het maken en aanbidden van het Gouden kalf. Deze 40 dagen verwijst o.a. naar Mozes, hij was (3 keer) 40 dagen op de berg Sinaï geweest. Maar ook heeft Jeshua 40 dagen doorgebracht in de woestijn en werd daar beproefd en ook Elia bracht 40 dagen en nachten in bidden en vasten door in de woestijn totdat Hij God mocht ervaren.
De derde keer dat Mozes naar de berg Sinaï ging heeft hij 40 dagen bemiddeld voor Israël om te smeken voor genade en vergeving en voor volkomen verzoening.
Sindsdien zijn deze 40 dagen gemarkeerd als een bijzonder tijd en periode van genade waarin deze oprechte gebeden genade en barmhartigheid zullen vinden in de ogen van God.
Sommigen hebben deze 40 dagen vergeleken met het aantal dagen en de duur voor het vormen van het menselijke foetus in de baarmoeder van de vrouw. Teshuvah is een soort van dood, een sterven en wedergeboorte, het oude is voorbij en de geboorte van het nieuwe leven en nieuwe schepping is gekomen.
God wil een nieuw begin beginnen .. ben je er klaar voor … !!

JP

 http://7gabriel73.punt.nl/

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.