Gebeden voor Israel 22.3.2024

Gepubliceerd op 23 maart 2024 om 10:30
 1. Lofprijs:

  We zijn gezegend dat we een trouwe God mogen dienen, zoals Samuël tegen koning Saul zegt in het profetisch gedeelte: Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet en Hij kent geen berouw [verandert niet van gedachten over Zijn toewijding aan het verbond]; want Hij is geen mens dat Hij berouw zou hebben. (1 Sam. 15:29; Heb. 6:18)

  • Heer, we zijn blij dat U niet verandert en dat we dus niet verteerd worden, zelfs niet als we zondigen (Mal. 3:6).

  • Wij prijzen U omdat U trouw blijft, zelfs als we soms ontrouw zijn (1 Tim. 2:13).

  • We zijn gezegend dat we kunnen vertrouwen op Uw Woord want U hebt Uw toezegging heerlijk gemaakt, dus zoals U waar en betrouwbaar bent, zo is Uw Woord dat ook (Ps. 138:2).

  • Dank U dat we volledig geheiligd zullen worden, aangezien U trouw bent om het te doen (1 Tes. 5:23-24).

  • Wij prijzen U omdat U ons naar Uw beeld heeft geschapen (Gen. 5:1-2) en we weerstaan elke poging van ons denken om U te zien als gemaakt naar ons beeld (Spr. 3:5; Jes. 55:8-9).

  • We prijzen U omdat U ons zegt dat wanneer we zwak zijn, we ook sterk zijn, omdat we niet langer op onszelf kunnen vertrouwen, maar op U die alle macht en autoriteit heeft (Mat. 28:18; 2 Kor. 12:9-10 (Fil. 3:8-10).

  • Hoewel we U nooit volledig kunnen begrijpen, omdat U de enige ware God bent, kunnen we U toch altijd volledig vertrouwen (Deut. 29:29; Spr. 3:5). Halleluja!

 2. Overheid & maatschappij:

  Premier Bibi Netanyahu en de regering bevinden zich in een no-win-situatie vanwege de eisen van de wereld. De “bondgenoten” van Israël willen dat het Hamas verslaat, maar toch steunen zij Turkije en Qatar, die Hamas steunen. Alleen door God kan Israël zegevieren. Interessant genoeg houdt het profetische gedeelte verband met Poerim [begint morgenavond], en daarin lezen we van Samuëls berisping aan koning Saul omdat hij het leven had gespaard van de Agag, koning van Amalek – die de voorvader van Haman was.

  • Here God, in een tijd waarin de waarheid op straat ligt en er niet in slaagt indruk te maken op velen in onze naties (Jes. 59:13-15), geef ons genade om voorbede te doen in overeenstemming met Uw wil (Jes. 59: 16).

  • Zalf meer zonen en dochters van Sion om invloed te hebben in de Israëlische samenleving (Jes. 37:22; Zach. 9:13).

  • Soevereine Heer, gebruik de huidige regering van Israël voor Uw glorie (Ps. 57:6, 12; 63:12; 115:1-3).

  • Zalf Netanyahu als Israëls leider totdat U tegen hem zegt “genoeg” (Ps. 75:7-8; 80:18; Spr. 21:1).

  • Omring hem met zonen van Sion en zonen van Issaschar naar wie hij zal luisteren (1 Kron. 12:32; Pred. 7:19).

  • God van Israël, bereid nu de persoon voor die uiteindelijk de plaats van Netanyahu zal innemen, en openbaar hem alstublieft aan ons zodat wij nu al voorbede voor hem kunnen doen (Amos 3:7).

  • Here God, reinig elk gebied van de Israëlische samenleving van alle rebellen (Ez. 20:38a; Mal. 4:1-3).

  • Doof de leugens van de media tegen Israël, zowel plaatselijk als wereldwijd (Job 13:4-5).

  • Giet stromen van goddelijke troost uit over Israëli’s met vermoorde of seksueel misbruikte dierbaren, of dierbaren die nog steeds gegijzeld worden en/of wier lot onbekend is (Est. 9:22; Jes. 61:1-3; Ez. 16:8 -13).

  • Bescherm Israël tegen de emotionele chantage die Hamas uitoefent vanwege de gijzelaars (Jes. 54:17).

  • Gebruik het trauma van 7 oktober om de Israëli’s permanent tegen elke “tweestatenoplossing” te keren (Rom. 8:28).

  • Abba, steun alstublieft de Israëlische economie op wonderbaarlijke wijze gedurende dit seizoen (Ps. 132:13-15; 147:14).

  • Zegen Smotrich en Barkat die momenteel de Israëlische economie leiden (Ps. 90:17).

 3. Buitenlandse betrekkingen:

  De meeste nog niet vervulde eindtijdprofetieën richten zich op de betrekkingen van Israël met de naties. De naties eisen nu al dat Israël Gods land verdeelt om een ​​‘Palestina’ te creëren, zelfs ondanks de toegenomen Palestijnse steun voor Hamas sinds de massamoord op Joden van 7 oktober. Israël staat onder toenemende politieke druk om voor dit verachtelijke idee te buigen, maar als het zich blijft verzetten – en wij bidden dat dit gebeurt – zouden we kunnen zien dat de profetieën over militaire acties tegen Israël plotseling in vervulling gaan (Zach. 12:2-3).

  • Heer, spreek tot gelovigen om hun naties te waarschuwen dat U niet met Zich laat spotten, dat als hun naties Israël ertoe aanzetten Uw land te verdelen, zij nog diepere verdeeldheid in hun samenleving zullen zien (Ps. 9:17; Gal. 6:7) .

  • Waak over de gedachten van Israëli's, dat ze niet misleid worden door deze onbijbelse ideeën uit het Westen en NGO's die niet langer in staat zijn – of zelfs maar willen – onderscheid te maken tussen goed en kwaad (Spr. 18:5; Jes. 5:20-23).

  • Laat de terechte afwijzing door Israël van dit plan om de Palestijnen te belonen met een staat voor het verkrachten en vermoorden van Joden en het nemen van gijzelaars, door U worden versterkt en gesteund (Job 18:5-6; Spr. 24:20).

  • Waak over Psalm 33:10-11 tegen alle onbijbelse complotten die tegen Israël worden beraamd.

  • Heer, pak de VN en haar verschillende organisaties aan, die voortdurend valse en verraderlijke beschuldigingen uiten over Israël (Ps. 109:17-20; Jes. 54:17).

  • Bescherm de leiders van Israël tegen de gemene pijlen van de regering van president Biden (Ps. 105:14-15).

  • Omdat democratische naties vaak na elke verkiezing hun buitenlands beleid veranderen, laat Israël zien dat het zijn vertrouwen niet stelt in “bondgenoten” – maar in U – hun onveranderlijke soevereine Koning (Ps. 149:2; Zef. 3:15).

  • Gebruik de vrijmoedigheid van Israëls minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz tot Uw eer (Jes. 48:11-13; Ez. 20:14).

  • Laat Israëlische diplomaten met de waarheid naar voren komen, ongeacht de ontvangst ervan (1 Kon. 18:17-18; Gal. 4:16).

 4. De Israëlische “Onafhankelijkheidsoorlog” is aan de gang. Terwijl het elke fase van deze oorlog wint, verliest het de vrede, omdat de wereld de Joden gewoon niet toestaat de vruchten van hun overwinningen te plukken. Is dit omdat haar overwinningen openlijke getuigen zijn van de waarheid van God en Zijn Woord (Jes. 55:8-11)?

  • Almachtige God, triomfeer volgens Psalm 108:10 over zowel de Islam [Edom] als de Palestijnen.

  • Here God, moedig Israël aan met wat U in het profetische gedeelte tegen Amalek hebt bevolen, zodat ze niet stoppen totdat Hamas volledig is weggevaagd (1 Sam. 15:3).

  • Geef Israël een verpletterende overwinning die zijn afschrikking voor zijn vijanden herstelt (Ps. 108:12-13).

  • Dank U dat U Netanyahu en anderen in de regering gebruikt als Zonen van Sion om de pogingen van de naties om de oorlog tegen Hamas te stoppen te bestraffen voordat Hamas totaal verslagen is (Ps. 37:29-30).

  • Laat de hedendaagse Hamans aan de galg hangen die zij voor Uw volk hebben gebouwd (Est. 7:10; Ps. 57:7).

  • Heer der heerscharen, aangezien Hamas hun aanval van 7 oktober "de Al-Aksa vloed” heeft genoemd, laat Uw Geest over de IDF komen en Jesaja 59:19b vervullen.

  • Versterk tijdens Ramadan Uw engelenscharen die over Israël waken (2 Kron. 20:15; 32:7-8).

  • Zorg ervoor dat meer zonen van Sion echte autoriteit krijgen in de IDF (1 Kron. 27:32-34; Job 34:24).

  • Bescherm het personeel van de IDF in al zijn takken van dienstverlening – fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk (Deut. 20:1; Ps. 59:2; Zach. 9:15).

  • Bescherm ze ook tegen eigen vuur of andere gevaarlijke ongelukken (Ps. 20:2; 91:3-8).

  • Ga voor de IDF uit en help hen alle resterende tunnels in Gaza te vernietigen (Job 28:11b; Jer. 49:10).

  • Bedankt voor de aanval van de IDF op het Shifa ziekenhuis, waardoor terroristen die zich daar schuilhielden werden verrast, wat resulteerde in het doden en gevangennemen van velen en het vinden van inlichtingen (Jer. 48:41).

  • Heer, neem de volledige controle over Israëls naderende invasie van Rafa, het resterende bolwerk van Hamas aan de Gaza-Egyptische grens, inclusief de timing en tactieken ervan (Spr. 21:30-31; Pred. 3:8b; Amos 1:6-7).

  • Almachtige God, zorg ervoor dat de IDF Rafa kan veroveren en daar na de oorlog kan blijven (Jes. 41:10-16).

  • Doorbreek de valstrikken die de naties over Israël hebben geworpen, door het land te zeggen dat het zijn plicht is om humanitaire hulp te verlenen aan de burgers van Gaza, waarvan Hamas het grootste deel steelt, en dat het de plicht van Israël is om extra voorzichtig te zijn bij het beschermen van de inwoners van Gaza – vooral met groot risico voor de levens van zijn soldaten (Ps. 91:13; 124:7-8).

  • Help Israël alle leiders van Hamas te “neutraliseren”, zowel binnen als buiten Gaza (1 Sam. 17:51).

  • Aangezien Israël het nu als een existentiële noodzaak ziet om in Israël alles te produceren wat de IDF nodig heeft om het land te verdedigen, begeleid de Israëli's nu om dit vakkundig en snel te verwezenlijken (2 Kron. 26:14-15; Jer. 50:25).

  • Here God, bevrijd op wonderbaarlijke wijze alle overgebleven levende Israëlische gijzelaars (Jes. 49:24-26; Hand. 12:5-11).

  • Of anders, leid de IDF naar de plek waar zij, of hun lichamen, gevonden kunnen worden (Num. 21:1-3).

  • God van Israël, moge Uw 'day-after'-plannen werkelijkheid worden (Jer. 1:12), wat betekent dat Israël heel Gaza weer in bezit neemt omdat het deel uitmaakt van Juda's bijbelse erfenis (Joz. 15:1, 47; Recht. 1:18).

  • Maak Ramadan een tijd van terreur en verwarring voor iedere islamitische terrorist (Ex. 15:14-16; Joz. 2:9), en beschaam hen zodat ze Uw naam gaan zoeken (Ps. 83:17-19).

 5. Binnenlandse veiligheid:

  Israëli's vechten tegen dagelijkse terreuraanslagen. Gods bescherming wordt ook dagelijks gezien, aangezien de meeste aanvallen worden tegengehouden of voorkomen door Israëlische burgers of hun veiligheidstroepen.

  • Wij zegenen en prijzen U omdat U elke dag trouw over Psalm 121:4 waakt.

  • Gebruik deze periode van toegenomen intern terrorisme om de Israëli’s eraan te herinneren hoe extreem riskant het is om Uw Woord te verwerpen en Uw land te verdelen (Joël 3:1-2; Mc. 10:9).

  • Laat de Hamas pogrom van 7 oktober de Israëli’s ervan overtuigen dat de “tweestatenoplossing” een dodelijke vergissing is, omdat zij zien dat er geen echte vredespartners zijn onder de Palestijnen (Est. 3:6-9; Ps. 83:2-5).

  • Geef snel een uitbreiding van alle Israëlische woongemeenschappen in Judea, Samaria en Jeruzalem (Neh. 2:20; Jes. 54:2-3).

  • Voorkom dat de “nieuwe” regering van de Palestijnse Autoriteit Israël misleidt door te denken dat zij van kleur is veranderd wanneer zij Hamas en de Islamitische Jihad als haar geldige partners claimt (Jer. 13:23).

  • Vergroot de haat tussen de PA en Hamas (Ps. 35:4-6) tot het punt waarop de vijanden van Israël tegen elkaar vechten zoals in bijbelse dagen (Richt. 7:22; 2 Kron. 20:22-24; Ez. 38:21).

  • Laat het personeel van de Israëlische inlichtingendiensten bij U informeren over wat belangrijk is en wat niet, terwijl zij de massa verzamelde gegevens interpreteren (Ps. 86:7; 91:15; Jer. 3:3).

  • Zegen en maak overvloedig gebruik van de nieuwe tunneldetectie-eenheid van de IDF, die speciaal is opgericht om tunnel bedreigingen in Judea en Samaria te lokaliseren (Amos 9:2-3).

  • Help Israël beter te zijn in het bewaken van zijn wegen en controleposten tegen terroristische aanvallen (Deut. 28:6).

  • Ga door met het weerhouden van Israëlisch-Arabische burgers om rellen te schoppen (Gen. 12:3a; Joz. 9:24-25).

  • Heer, waak over Uw heilige berg in Jeruzalem tijdens Ramadan (Jes. 31:5; 42:13).

  • Openbaar aan Israël Uw manier om eventuele rellen op de Tempelberg aan te pakken (Joz. 3:9).

 6. Externe veiligheid:

  Irans doel is om de wereld te veroveren voor Allah en de mensheid onder de Sjiitische Islamitische wet te plaatsen. Momenteel is Israël het belangrijkste doelwit, en na Israël de westerse landen. De Iraanse handlangers in het Midden-Oosten worden op dit moment tegen Gods natie gebruikt, maar de kans op een oorlog tussen Iran en Israël neemt toe met elk rapport over de vooruitgang van Iran in zijn nucleaire ontwikkelingsprogramma.

  • Heer, waak over Micha 4:11-13, aangezien zoveel vijanden van Israël vandaag de dag ernaar streven het land te vernietigen.

  • God, laat hun islamitische arrogantie hen de vernietiging in drijven (Spr. 16:18; 17:19; 18:12a).

  • Als er in de nabije toekomst een oorlog zal plaatsvinden tussen Israël en Libanon (Hezbollah maakt deel uit van de Libanese regering), leid dan alstublieft de IDF en de Israëlische maatschappij om gereed te zijn (1 Sam. 7:12; Ps. 28:7; 38:23).

  • Laat Israël zien dat heel Zuid-Libanon tot aan de rivier de Litani deel uitmaakt van de door God gegeven erfenis van Aser en Naftali, en dat zij zich moeten voorbereiden om het te annexeren wanneer de gelegenheid zich voordoet (Deut. 11:20a; 24; Zach. 10:10).

  • Als U Israël als Uw oorlogswapen wilt gebruiken en het Iran rechtstreeks wilt laten aanvallen, zorg er dan voor dat dit met maximale efficiëntie en vernietiging gebeurt (Jer. 51:20-24; Ez. 37:10).

  • Creëer een enorme verdeeldheid tussen Iran en haar handlangers en binnen de handlangers zelf (Ps. 71:13).

  • Bevrijd de Iraniërs en de Iraanse minderheden die zwaar lijden onder het kwaadaardige regime van Iran (Jes. 14:5).

  • Wij prijzen en danken U voor het groeiende Lichaam van de Messias in Elam [het oude Iran] (Jer. 49:38a).

  • Heer, sta nu op en vergeld de Iraanse heersers voor hun voortdurende vervloekingen, bedreigingen en aanvallen door hun handlangers tegen Uw volk en Uw land (Num. 24:9b; Ps. 68:2; Jes. 34:8; Jer. 49:38b ; 50:28).

  • Behoud veel Iraniërs tijdens Ramadan en verander hun hart om Uw volk lief te hebben (Est. 8:17).

  • Steun Iraanse gelovigen als ze bidden voor hun natie (1 Tim. 2:1-4) en voor Israël (Ps. 122:6).

  • Maak Israël er volledig van bewust dat zijn zogenaamde bondgenoten gevaarlijker kunnen zijn dan zijn vijanden, omdat hun vrienden het land onder druk zetten om onbijbelse daden te verrichten waartoe het terecht terughoudend is (Job 19:19; Ps. 41:10).

 7. Aliya:

  Joodse mensen die in grote aantallen terugkeren naar Gods land is een belangrijk teken dat we ons in de eindtijd bevinden. Het is eigenlijk verontrustend dat de meeste westerse gelovigen dit verband niet leggen, omdat dit zo duidelijk in het Oude Testament wordt uiteengezet, de Tenach, wat de enige Bijbel was die Jesjoea en de vroege gelovigen hadden en lazen en waarop zij impliciet vertrouwden.

  • Heer, toon gelovigen de bijbelse banden tussen aliya en Uw wederkomst (Zach. 14:1-4; Mat. 23:39).

  • Open de ogen van niet-Joodse gelovigen om te beseffen dat aliya in wezen geen “Joodse” zaak is, maar het is een zaak van het “Koninkrijk van God” die vandaag de dag heel belangrijk is (Jes. 43:5-7, 21; Ez. 36:32-36).

  • Herstel aliya als een van de hoofddoelen van de moderne Joodse staat (Jer. 32:41; Zach. 8:1-8).

  • God, aangezien U vandaag de Joden uit ballingschap jaagt en hen naar huis haalt door Uw liefde (Jer. 16:16; 31:3), zorg er alstublieft voor dat Israël volledig voorbereid is om hen te ontvangen en te vestigen (Amos 9:11-15).

  • Maak de comfortabele kooien kapot waarin de Joden in ballingschap gevangen zitten (Ps. 107:2-3; Jes. 11:11-13).

  • Laat de massale antisemitische demonstraties Uw volk naar huis jagen (Ez. 39:27-28).

  • Daag Joodse ouders uit met de keuze om hun zonen en dochters op universiteiten in elkaar te laten krimpen voor antisemitische haat, of hen in de IDF te zien ter verdediging van hun thuisland (1 Kron. 7:4, 11).

  • Hulp Joden die aliya willen maken om alle papieren te verkrijgen of te vinden die ze nodig hebben (Fil. 4:19).

  • Breng Joden terug met praktische vaardigheden, maar ook met medische en wetenschappelijke vaardigheden (Neh. 4:16-18).

  • Laat alle Joden vrij die in landen wonen die hen verbieden te vertrekken (Ex. 9:1; Zef. 3:19-20).

  • Elimineer de door de mens veroorzaakte rabbijnse beperkingen van "wie is een Jood?" en laat elke persoon die U als Joods beschouwt, gemakkelijk zijn Israëlische staatsburgerschap verkrijgen (Jes. 62:10).

  • Zorg ervoor dat de honderdduizenden Israëli's die in niet-Joodse landen verblijven, terugkeren, vooral degenen die nu Messiaanse gelovigen zijn (Jes. 35:10; 51:11).

 8. Verlossing:

  “Heel Israël” zal behouden worden vóór de wederkomst van de Heer Jesjoea (Zach. 12:10; Rom. 11:26). Als “heel Israël”, dat een overblijfsel is, behouden wordt nadat Hij terugkomt, dan worden de Joden gered door het zien, maar de heidenen door het geloof – en dat is volkomen onbijbels. Ook heeft gebed invloed op de omvang van het overblijfsel (Jer. 31:7).

  • … de priester zal verzoening voor hen doen, en hun zullen vergeven worden. (Lev. 4:20b, vgl. 4:26, 31, 35; 5:6, 10, 13, 16, 18; 6:7) Omdat dit concept in het Tora gedeelte minstens tien keer voorkomt, laat het de harten van Uw volk grijpen en ervoor zorgen dat zij U vragen of er nog een priester is die verzoening kan doen.

  • Heer Jesjoea, spreek tot geheime Joodse gelovigen om U vandaag openlijk te belijden (Mat. 16:24).

  • Heer Messias, trek een groot overblijfsel van Joden die op de bergen van Israël wonen, in Judea en Samaria, tot Uw Vader; Overlevenden van de Holocaust, vooral degenen die de dood nabij zijn; overlevenden van 7 oktober; alle nog levende gijzelaars en ex-gijzelaars, hun families en vrienden; soldaten in de hele IDF; hun families; ook families en vrienden van soldaten die in de strijd zijn omgekomen, vooral nieuwe weduwen en wezen; rabbijnen, hun gemeenten en families in alle joodse sekten; Israëlische politici en internationale diplomaten; Israëli’s uit het Gaza-gebied en het noorden die nog steeds ver van hun huizen wonen; Joden en Israëli's in ballingschap die nu bang zijn voor hun veiligheid; leraren in het hele Israëlische onderwijssysteem; medische professionals; nog niet behouden familieleden van Messiaanse Joden (Jer. 31:31-34; Ez. 36:24-32; Joh. 14:6).

  • Gebruik tijdens Ramadan veel ex-moslimgelovigen om Jodenn tot jaloezie te prikkelen (Rom. 11:11, 14).

  • Abba Vader, behoud een groot overblijfsel van de Palestijnen tijdens Ramadan (Mat. 5:44; 1 Tim. 2:4).

  • Behoud ook massa's moslims wereldwijd, vooral in Gaza en Libanon (Rom. 15:8-12).

  • Koning Jesjoea, wandel te midden van vele anti-Israël demonstraties over de hele wereld en behoud een overblijfsel van deze jammerlijk misleide mensen – ter wille van Uw heilige naam (Ps. 139:1-13; Lc. 19:5).

 9. Het Lichaam van de Messias:

  we moeten de tekenen van de tijd van vandaag begrijpen (Matt. 16:3b). Daarom moeten we bekend zijn met heel Gods raad (Hand. 20:27; 2 Tim. 3:15-17).

  • Heer Jesjoea, geef Uw Lichaam Uw liefde voor de Tenach (Ps. 119:140; Jer. 15:16; Joh. 4:23).

  • Open onze ogen om te zien hoe de profetieën vandaag in vervulling gaan (Num. 24:15-16; Jes. 55:11; Dan. 12:4a).

  • Bevorder de zonen van Sion om Uw Lichaam te leiden – en verwijder alle zonen van Griekenland (Ps. 75:5-8; Zach. 9:13).

  • Werp elke antisemitische en antizionistische geest uit Uw Lichaam (Num. 24:9b; Rom. 11:17-18).

  • Werp ook de antibijbelse leringen van de vervangings- en vervullingstheologie eruit(2 Tim. 4:1-4).

  • Laat het Lichaam zien hoe de enorme anti-Israël demonstraties ook een aanval zijn op de edele olijfboom waarin zij zijn geënt (Rom. 11:17-18).

 10. Water:

  Het Meer van Galilea is ongeveer 2/3 meter van het punt dat het vol zal zijn. Laten we doorgaan met bidden dat het dit jaar overvol zal zijn als een teken van barmhartigheid voor Zijn natie en als een tweede getuige voor Zijn volk (Jes. 41:17-20; Mat. 5:45b).

 11. IFI:

  Bedankt voor uw gebeden en steun voor ons. Stop alsjeblieft niet.

Shabbat shalom en overvloedige zegeningen uit Sion

Chuck Cohen, voor het IFI-team

Ps. 36:8-10  

 

Vrijdag gebedspunten - 22 maart, 2024 - Bidders voor Israël (ifi.org.il)