Gebeden voor Israel 15 maart 2024

Gepubliceerd op 17 maart 2024 om 19:11
 1. Lofprijs:

  In de profetische lezing van deze Sabbat staat: Salomo voltooide de bouw van de tempel van God. Toen hij het opdroeg, verklaarde hij wat Jesjoea, Davids Grotere Zoon, vandaag aan het bereiken is: JHWH heeft Zijn woord dat Hij gesproken had, gestand gedaan, en ik ben opgetreden ​​in de plaats van mijn vader David, en heb mij gezet op de troon van Israël, zoals JHWH gesproken heeft, en ik heb dit huis gebouwd voor de naam van JHWH, de God van Israël. (1 Kon. 8:20)

  • Here God, net als Salomo verheugen wij ons ook in Uw trouw om Uw Woord te vervullen (1 Kon. 8:15).

  • Jesjoea Heer, dank U dat U onze Koning en onze Rechter bent, evenals onze Verlosser (Jes. 33:22).

  • Wij verklaren dat U, de Heer God de Almachtige, regeert (Op. 19:6; vgl. Ps. 93:1; 96:10; 97:1; 99:1).

  • We zijn zo gezegend dat we kunnen vertrouwen op de God wiens essentiële aard nooit verandert (Mal. 3:6).

  • Dank U dat U van ons een geestelijk huis van levende stenen hebt gemaakt in Messias Jesjoea (1 Pe. 2:5-6).

  • Wij prijzen U die ons heeft gekozen vóór de schepping van de aarde (Ef. 1:4; vgl. Joh. 15:16 a).

 2. Overheid & maatschappij:

  Premier Bibi Netanyahu en de coalitie worden geconfronteerd met enorme druk van zowel binnen als buiten Israël. Naast de eis dat ze “alles zullen doen wat nodig is” om de gijzelaars te bevrijden, wordt hen ook verteld dat er een weg moet zijn naar een “tweestatenoplossing”, zodat de Palestijnen zich als normale mensen kunnen gedragen en niet nog meer Joden kunnen vermoorden. Deze laatste eis is belachelijk en om woedend van te worden.

  • Abba Vader, toon nu uw jaloerse zorg en bezorgdheid over uw natie (Zach. 1:14; 8:2).

  • God, laat Uw Zonen van Sion merkbaar en invloedrijker worden in Israël vandaag de dag – inclusief in het Israëlische Lichaam van de Messias – en alle Zonen van Griekenland veranderen of verwijderen (Zach. 9:13).

  • Heer, wij danken U voor alle Dochters van Sion in Israël vandaag – en vragen om meer (Jes. 37:22).

  • Omdat de huidige regering van Israël vandaag Uw wil voor Israël moet zijn, anders zouden ze er niet zijn (Ps. 99:1), gebruik ze alstublieft voor Uw glorie (Ps. 115:1-3; Dan. 2:21).

  • Steun en stel Bibi en zijn coalitie gerust terwijl zij standvastig blijven en alle plannen van de naties afwijzen die niet in overeenstemming zijn met Uw wil voor Israël (Spr. 21:1; Jes. 8:9-10).

  • Overtuig hen ervan om heel Uw land in bezit te nemen en laat het dan plotseling gebeuren (Ps. 105:5-11).

  • Zalf Netanyahu om Israël te leiden totdat Uw tijd om hem te gebruiken voorbij is (Ps. 80:18; Pred. 3:1-2).

  • Stel de zonen van Sion en de zonen van Issaschar aan als zijn vertrouwde adviseurs (1 Kron. 12:32; Spr. 21:1).

  • Als Gideon Sa'ar, die zich net heeft afgesplitst van de partij van Benny Gantz, in het oorlogskabinet zal zitten, gebruik hem dan om het kabinet meer naar een zionistische denkwijze te laten neigen dan naar verzoening (1 Kon. 18:21).

  • Genees de persoonlijke kloof tussen Sa'ar en Netanyahu – ter wille van Israël (Mc. 9:50).

  • Heer God, zuiver allen die U als rebellen ziet in de Israëlische samenleving (Job 34:24; Ez. 30:38a).

  • Abba, geef Uw troost aan alle Israëli’s die te maken hebben met vermoorde of seksueel misbruikte dierbaren, of dierbaren die nog steeds gegijzeld worden en wier lot onbekend is (Ps. 23:4; Jes. 61:1-3; Lc. 6:21) .

  • Bevrijd Israël van de gijzeling door Hamas vanwege de gijzelaars die zij vasthouden (Ps. 116:16).

  • Bescherm Israël tegen de emotionele chantage die Hamas gebruikt vanwege de gijzelaars (Jes. 54:17).

  • Here God, versterk op wonderbaarlijke wijze de economie van Israël in deze tijd (Gen. 26:12; Ps. 132:13-15).

 3. Buitenlandse betrekkingen:

  De meeste onvervulde eindtijdprofetieën concentreren zich op de betrekkingen van Israël met de buitenwereld. Er zijn al landen die erop aandringen dat Israël Gods land verdeelt om ‘Palestina’ te creëren. Het maakt niet uit dat de Palestijnse steun voor Hamas is toegenomen sinds de massamoord op Joden op 7 oktober. Momenteel wordt Israël geconfronteerd met politieke druk om zich aan dit onbijbelse idee te onderwerpen, maar als Israël zich verzet, kunnen profetieën die wijzen op militaire acties tegen de Joodse Staat morgen plaatsvinden (Zach. 12:2-3).

  • Zoals Uw wolk in het Tora gedeelte die Israël dagelijks door de woestijn leidde, wees onze dagelijkse gids als we bidden voor de gebeurtenissen van vandaag rondom Uw natie (Ex. 40:36-37; Amos 3:7)

  • Jesjoea Heer, open de ogen van gelovigen om hun geestelijke roeping waar te nemen om in de bres te staan ​​(Ez. 22:30) over de relatie van hun land met Israël vandaag (Num. 24:9b; Jes. 60:12; Zach. 2: 8; 12:9).

   – Laat profetische stemmen in de VS dat land waarschuwen voor hoe gevaarlijk de poging van president Biden om een ​​‘Palestina’ te creëren is – terwijl het de VS dieper in Uw dal van het oordeel duwt (
  Lev. 25:23: Joël 3:1-2).
 4. Verhard Israëls veroordeling van dit kwade plan dat de Palestijnen zou belonen met een eigen staat voor het verkrachten en vermoorden van Joden en het nemen van gijzelaars (Job 18:5-6; Spr. 24:20; Jes. 5:20-23).

 5. Vervul Psalm 33:10-11 en vernietig elk anti-bijbels complot dat de wereld tegen Israël beraamt.

 6. Bevrijd Israël van de valstrikken van de naties (Num. 23:23; 1 Kon. 4:29-30; Ps. 144:11).

 7. Gebruik het trauma van de natie van 7 oktober om de Israëli's tegen elke “tweestatenoplossing” te keren (Rom. 8:28).

 8. Laat de Israëli’s werkelijk zien dat ze heel weinig echte ‘vrienden’ onder de naties hebben, en gebruik dan deze openbaring om ervoor te zorgen dat velen zich tot U alleen wenden en op U vertrouwen (Num. 23:9b; Ps. 80:4, 8, 20; Spr. 3:5).

 9. Spreek Uw waarheid via Israëlische diplomaten – ongeacht de ontvangst ervan (Ps. 141:5; Gal. 4:16).

 10. Heer, sta op en pak de VN aan die is overgenomen door de geest van de antichrist, nu deze zich vandaag verzet tegen alles wat van U en van Uw Woord is (Gen. 11:5-9; Ps. 12:2-9 ; 36:2-5; 1 Joh. 2:18).

 11. Israëls “Onafhankelijkheidsoorlog” wordt nog steeds uitgevochten. Israël heeft elke fase van de oorlog gewonnen, maar verliest altijd de vrede als de naties weigeren Israël de buit van zijn overwinningen te laten behalen. Toch zijn de vele overwinningen verdere getuigen van de waarachtigheid van God en Zijn Woord (Jer. 1:12; Joh. 17:17).

  • God, help Israël een overweldigende overwinning te behalen in "Operatie Zwaarden van IJzer" – de huidige fase van zijn Onafhankelijkheidsoorlog – en gebruik die om zijn afschrikking voor zijn vijanden te herstellen (Ez. 25:15-17).

  • Heer der heerscharen, zoals Hamas het begin van hun aanval de “Al-Aksa vloed” noemde, vragen wij U om de IDF te bekleden met Uw Geest om Jesaja 59:19b te vervullen: Wanneer de vijand binnenkomt als een vloed, zal de Geest van JHWH een banier tegen hem opheffen. Amen!

  • Versterk Uw engelenscharen die Israël bewaken, vooral tijdens Ramadan (2 Kon. 6:15-17; 2 Kron. 32:7-8).

  • Zalf nog veel meer zonen van Sion om echte autoriteit te hebben in de IDF (1 Kron. 27:32-34; Ps. 75:7-8).

  • Leid de IDF om te strijden als zonen van Sion en niet op een humanistische, onbijbelse manier (Zach. 9:13-15).

  • God, versterk Israëls doel om Hamas en zijn heerschappij in Gaza te elimineren (Deut. 33:29; Lc. 1:70-74).

  • Verhinder dat de oorlog eindigt voordat Israël een totale overwinning behaalt (Ps. 44:5-7; 46:10-12).

  • Bescherm alle IDF-soldaten, matrozen, piloten, enz., fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk – en toon hen de realiteit van Uw aanwezigheid bij hen in de oorlog (Num. 23:21; Deut. 20:1; Joz. 1: 5).

  • Bescherm elke IDF-soldaat tegen eigen vuur en elk ander soort ongeluk (Ps. 20:2-3; 91:3-8).

  • Leid de IDF om alle resterende tunnels in Gaza bloot te leggen en te vernietigen (Job 12:22; Jer. 23:24).

  • Heer der heerscharen, neem de verantwoordelijkheid voor de komende invasie van Israël in Rafa, het laatste bolwerk van Hamas aan de Gaza-Egyptische grens, inclusief de timing ervan (Spr. 21:30-31; Pred. 3:8b).

  • Almachtige Heer, geef de IDF de macht om te overwinnen in Rafa en daar te blijven na de oorlog (Jes. 41:10-16).

  • Laat geen enkele terrorist ontsnappen door zich aan te sluiten bij de vluchtende burgers van Gaza, maar maak dat ze duidelijk opvallen op een manier die het voor de IDF gemakkelijk maakt om ze uit de menigte te halen (Jer. 49:10; Amos 9:2-3).

  • Leid Israël om alle leiders van Hamas te elimineren – zowel binnen als buiten Gaza (Ps. 136:24)

  • Nu Israël de existentiële noodzaak ziet om lokaal alles te produceren wat de IDF nodig heeft om het land te verdedigen, laat de Israëliërs zien hoe ze dit op een zo efficiënt en snel mogelijke manier kunnen doen (2 Kron. 26:14-15; Jer. 50:25) .

  • Doorbreek de valstrikken die de wereld over Israël legt – dat het humanitaire hulp moet bieden aan de burgers in Gaza en dat het extra voorzichtig moet zijn om hen te beschermen – maar dit verlengt de oorlog alleen maar en vergroot het gevaar voor IDF-soldaten (Ps. 9:17; 119:110; 124:7-8).

  • Heer God, als er nog Israëlische gijzelaars in leven zijn, laat ze dan op bovennatuurlijke wijze vrij (Jes. 49:24-26).

  • Zo niet, laat de IDF dan alstublieft zien waar zij, of hun lijken, gevonden kunnen worden (Num. 21:1-3).

  • Bewerk Netanyahu's 'dag na' de oorlog plannen om in overeenstemming te zijn met Uw wil, wat inhoudt dat Israël de Gazastrook moet terugnemen – als zijn door God gegeven erfdeel (Joz. 15:1, 47; Recht. 1:18).

  • Verander Ramadan in een tijd van terreur voor islamitische terroristen (Gen. 35:5; Joz. 2:9; Ps. 73:17-19; Jes. 19:17), en gebruik dat om hen te beschamen om Uw Naam te zoeken (Ps. 83 :17-19).

 12. Interne veiligheid:

  Het lijkt erop dat er elke dag weer een terroristische aanslag plaatsvindt. Gods bescherming is werkelijk verbazingwekkend, aangezien de overgrote meerderheid hiervan wordt tegengehouden of ondermijnd door Israëlische veiligheidstroepen. Dit is een duidelijk antwoord op de gebeden en het moedigt ons aan om door te gaan met voorbede (Lc. 18:1).

  • Dank U Heer dat we zien dat U elke dag waakt over Psalm 121:4.

  • Laat dit seizoen van toegenomen intern terrorisme aan de Israëli's blijven bewijzen hoe gevaarlijk het is om tegen Uw wil in te gaan en Uw land te verdelen (Joël 3:1-2; Mc. 10:9).

  • Gebruik Hamas' 7 oktober bloedbad om de laatste spijker in de doodskist van de ‘tweestatenoplossing’ te slaan in de gedachten van Israëli’s die nu zien dat Jodenhaters over die staat zouden regeren (Ex. 17:14-16; Ps. 83:2-5).

  • Breid alle Israëlische woongemeenschappen in Judea, Samaria en Jeruzalem uit (Neh. 2:20; Jes. 54:2-3).

  • Laat Israël niet voor de gek gehouden worden door de “nieuwe” regering van de Palestijnse Autoriteit, die nog steeds Abbas als president heeft en Hamas blijft zien als geldige vertegenwoordigers van de Palestijnen (Ps. 55:22; 62:5).

  • Laat het personeel van de Israëlische inlichtingendiensten U vragen hun te laten zien wat van vitaal belang is en wat niet, terwijl zij alle verzamelde inlichtingen onderzoeken (Job 22:27; Ps. 86:7; Jer. 3:3; ).

  • Zorg ervoor dat de communicatie tussen de verschillende veiligheidstroepen van Israël zeer nauwkeurig is (1 Kor. 14:8-9).

  • Snijd alle Iraanse steun aan terroristische groeperingen binnen Israël af (Ps. 125:3-5; Jer. 12:14-17).

  • Laat Israël zien hoe het zijn wegen en controleposten beter kan beschermen tegen terreuraanslagen (Deut. 28:6).

  • Voorkom dat Israëlische Arabieren in opstand komen tegen Joods-Israëli's tijdens Ramadan (Ps. 35:14-15).

  • Sta op, Heer, en bescherm de Tempelberg van Jeruzalem tijdens Ramadan (Jes. 31:5; 42:13).

  • Heb het laatste woord over wie Israël toestaat de berg op te gaan om te bidden (Ps. 24:3-4).

  • Geef Uw tactieken door aan Israël wanneer zij te maken krijgen met Arabische relschoppers op Uw heilige berg (Jes. 30:21; 32:3).

  • Abba, breng tijdens Ramadan massa's Palestijnen over naar het koninkrijk van Uw Zoon (Mat. 5:44; Kol. 1:12-13), en verander hen in liefhebbers van Sion en van het Joodse volk (Rom. 11:11).

 13. Externe veiligheid:

  Het doel van Iran is dat de wereld zich aan Allah onderwerpt onder de Sjiitische Islamitische wet. Israël is momenteel zijn doelwit, maar daarna zal het zijn oorlog tegen Amerika en de rest van het Westen intensiveren. Irans bondgenoten uit het Midden-Oosten zijn vandaag de dag zijn favoriete wapens tegen Israël, maar Iran en Israël zullen in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk oorlog tegen elkaar voeren.

  • Als de naties die Israël omsingelen om het te vernietigen in werkelijkheid Uw valstrik zijn, maak dan zoals U zei van Israël dat nieuwe scherpe dorsslede met dubbele sneden om hen te vernietigen (Jes. 41:10-16; Mi. 4:11-13) .

  • Laat de arrogantie van Israëls vijanden hen naar hun ondergang leiden (Spr. 16:18).

  • Abba, terwijl wij, priesters in Messias Jesjoea, voor Israël pleiten, herinneren wij U aan Uw belofte in Joël 2:17-20, en vragen U om Hezbollah, het noordelijke leger dat Israël vandaag bedreigt, te vernietigen.

  • Bereid de IDF en de Israëlische samenleving voor op een oorlog tussen Israël en Libanon (Deut. 33:29; Ps. 89:19).

  • Creëer eenheid tussen het Israëlische oorlogskabinet en de IDF-leiding met betrekking tot zowel strategie als tactiek tegen Hezbollah (Gen. 45:24; Jes. 11:13-14).

  • Verbeter de resultaten van IDF-aanvallen tegen Hezbollah en tegen Iran in Syrië (Jer. 25:31; 46:10).

  • Heer, wij vragen dat Israël zijn soevereiniteit over Zuid-Libanon zal uitbreiden tot aan de rivier de Litani, aangezien dit hele gebied het erfdeel is van de stammen Aser en Naftali (Deut. 11:24; Zach. 10:10).

  • Almachtige God, sta op en keer Iran ondersteboven – fysiek, economisch, politiek, militair en geestelijk (Jes. 24:1; Jer. 50:15, 28)

  • Als Israël Iran rechtstreeks moet aanvallen, laat het dat dan met wonderbaarlijke efficiëntie doen (Ez. 37:10).

  • Veroorzaak grote verdeeldheid tussen Iran en haar handlangers en tussen de handlangers zelf (Ps. 129:5).

  • Wij zegenen U voor het Lichaam van de Messias in Elam [het oude Iran] (Jer. 49:38a).

  • Nogmaals vragen wij U om Jeremia 49:38b te vervullen en de kwaadaardige leiders van Iran te vernietigen (Num. 23:19).

  • Ontdoe hen van elk stukje demonische bescherming dat aan het Iraanse regime is toegekend (Num. 14:9b).

  • bemoedig en bescherm alle Iraniërs die een standpunt innemen tegen hun regering (Ps. 27:5).

  • Red massa's Iraniërs tijdens Ramadan, en maak velen tot christelijke zionisten (Est. 8:17).

  • Versterk Iraanse gelovigen om te volharden in gebed voor hun natie (1 Tim. 2:1-4), en voor Israël (Ps. 122:6) – de natie waarop zij nu zijn geënt (Rom. 11:17-24) ).

 14. Aliya:

  Het herstel van de Joden in het land Israël is een duidelijk teken dat we ons in de eindtijd bevinden. Dit moet een grote last worden voor het Lichaam van de Messias. God brengt Zijn volk bijeen (Jer. 31:10) ter wille van Zijn heilige naam (Ez. 36:23-24), wat een open antwoord is op Lc, 11:2.

  • Heer Jesjoea, laat Uw Lichaam de link zien tussen aliya en Uw terugkeer (Zach. 14:1-4; Mat. 23:39).

  • Laat meer niet-Joodse gelovigen zien dat alijah niet in essentie een “Joodse” kwestie is, maar het is in wezen en profetisch een “Koninkrijk van God” kwestie (Ez. 36:32-36; Mat. 6:33).

  • Openbaar aan het Lichaam van de Messias zijn door God geprofeteerde plicht om de Joden te helpen terug te keren naar Israël – door gebed, financiën, fysieke activiteiten, of door Joodse vrienden te vertellen dat Uw Woord verklaart dat zij in “gevangenschap” leven – levend onder de heidenen – en niet thuis zijn (Ps. 126:1-6; Jes. 49:22; Rom. 15:26-27).

  • Herstel aliya als een van de centrale doelstellingen van de moderne Joodse staat (Jes. 43:5-7; Jer. 32:41).

  • God van het wonderbaarlijke, help Israël voorbereid te zijn om de grote aantallen Joden op te nemen en te vestigen die U vandaag uit de ballingschap verjaagt en naar huis trekt door Uw liefde (Jer. 16:16; 31:3).

  • Vernietig volledig de bedrieglijk comfortabele kooien waarin Uw volk in het Westen gevangen zit (Ps. 107:2-3).

  • Gebruik de enorme antisemitische demonstraties om Uw volk, dat zich nog steeds in de naties bevindt, wakker te schudden (1 Kron. 16:35).

  • Daag Joodse ouders uit met de keuze om óf hun kinderen op universiteiten te zien ineenkrimpen voor antisemitische haat, óf om te zien hoe ze in de IDF Uw natie (Deut. 28:7; Ps. 44:5-7).

  • Maak gebruik van de groeiende belangstelling voor aliya met als resultaat een daadwerkelijke groei van aliya (Jes. 11:11-12; 14:1-2).

  • Breng immigranten met praktische vaardigheden op het gebied van de bouw, loodgieterswerk, landbouw, enz. (Neh. 4:16-18).

  • Open de poorten wijd voor Joden in elk land dat hen verbiedt te vertrekken (Zef. 3:19-20).

  • Verwijder alle rabbijnse beperkingen van "wie is een Jood?" om iedereen die U als Joods beschouwt, in staat te stellen een duidelijk pad te hebben om hun Israëlische staatsburgerschap te verkrijgen (Jes. 62:10).

  • Zorg ervoor dat Joden die terugkeren sterke wortels in het land krijgen (Gen. 26:3; Jes. 65:9; Amos 9:14-15).

 15. Redding:

  Het lijkt erop dat heel Israël behouden zal zijn vlak voor de wederkomst van de Heer Jesjoea (Zach. 12:10; Rom. 11:26). Romeinen hoofdstuk 11 onthult dat dit “alles” feitelijk een overblijfsel van Israël is. Toch weten we dat onze gebeden kunnen bijdragen aan de omvang van dat overblijfsel (Jer. 31:7).

  • Heer Jesjoea, openbaar, net als Jozef en zijn broers (Gen. 45:1-4), aan veel Joden wie U bent en vertel hen dat ze met hun families moeten delen hoe U nog steeds leeft en regeert in de harten van veel heidenen (Gen. 45:24 -28).

  • Messias Verlosser, behoud een groot overblijfsel van de Joden – zowel in Israël als in de ballingschap (Jer. 31:7b).

  • Heer Jesjoea, is het niet tijd voor geheime Joodse gelovigen om U openlijk te belijden (Mat. 16:24)?

  • Gebruik vooral tijdens Ramadan ex-moslimgelovigen om Joden tot jaloezie te provoceren (Rom. 11:11, 14).

  • Tijdens Ramadan behoud massa’s moslims in het Midden-Oosten en elders (Rom. 15:8-12).

  • Heer Jesjoea, loop te midden van de wereldwijde anti-Israël demonstraties en pluk een overblijfsel uit het huis van de Islam ter wille van Uw naam (Ez. 16:6; Lc. 19:5).

  • Doe hetzelfde op Uw heilige berg Sion, evenals in Gaza (Ps. 9:14-15; Hand. 8:26-37).

 16. Het Lichaam van de Messias:

  Er wordt van ons verwacht dat we enig idee hebben van de tekenen der tijden (Mat. 16:3b). Om dat te doen moeten we heel Gods raad kennen – Zijn doel (Hand. 20:27). Het mag duidelijk zijn dat ook de Tenach [het Oude Testament] hier bij hoort, maar helaas blijft dit deel van de Bijbel, waar Jesjoea van hield en waaruit hij leerde, voor veel te veel mensen in het Lichaam een ​​mysterie is.

  • God, stort een liefde voor en een impliciet vertrouwen uit op het Lichaam voor de Tenach (Job 23:12; Jer. 15:16).

  • Schenk ons ​​door Uw Heilige Geest openbaring over welke profetieën U op dit moment in de geschiedenis aan het vervullen bent (Jes. 55:11; Jer. 1:12; Dan. 12:4a).

  • Laat meer zonen van Sion in Uw Lichaam opstaan ​​– en verwijder alle zonen van Griekenland (Ps. 75:5-8; Zach. 9:13).

  • Ontdoe het Lichaam van alle antisemitische en antizionistische geesten (Num. 24:9b; Rom. 11:17-18).

  • Verwerp ook de antibijbelse leringen van de vervangings- en vervullingstheologie (2 Pe. 2:1).

 17. Water:

  Het Meer van Galilea is bijna vol. Blijf alstublieft bidden dat het dit jaar volledig gevuld zal worden, als teken van Zijn barmhartigheid en als getuigenis voor Zijn volk (Jes. 41:17-20; Mat. 5:45b).

 18. IFI:

  Wij waarderen uw gebeden, bemoedigende woorden en uw financiële steun. Dank u wel dat u onze armen omhoog houdt terwijl we bidden dat Gods naam geheiligd wordt met betrekking tot het herstel en het behoud van Israël.

Shabbat shalom en overvloedige zegeningen van Sion

Chuck Cohen, voor het IFI-team

Ps. 134:3