Gebeden Israel 24.8.2018

Gepubliceerd op 26 augustus 2018 om 16:57
 1. We lazen Jesaja 54:7-10 uit de profetische lezing van deze Shabbat:

  • Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de HERE. Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u zal bedreigen.Jesaja 54:7-10
  • Dank U voor Uw genade, goedertierenheid, verbondsliefde, gunst en trouw aan ons en aan Israel.

  • We zegenen U omdat U nooit verandert (Mal. 3:6)

  • Uw relatie met ons hangt van U af en niet van hoe wij ons voelen. Halleluja!

  • Het is goed de HERE te loven, Uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond Uw goedertierenheid te verkondigen, en Uw trouw in de nachten.Psalm 92:2-3
  • Heer, omdat U ons gezegd hebt dit te doen, spreken we uit tot Sion dat Uw God regeert! (Jesaja 52:7b)

  • We prijzen U omdat Sion’s God ook onze God is geworden.

 2. We zijn dankbaar voor de verhuizing van de VS Ambassade naar Jeruzalem en voor Amerika’s erkenning van Jeruzalem als Israels hoofdstad. Toch zijn we bezorgd over het quid-pro-quo (voor iets hoort iets) waarvan de Amerikaanse President Trump heeft gezegd dat hij dat zal verwachten – of afdwingen – van Israel. En de afgelopen week zei hij dat het nu de tijd is voor de Palestijnen om hun grote kado te ontvangen. Dit zou de vrees van God in iedere Amerikaanse gelovige moeten leggen. Hoewel velen zowel in de Amerikaanse als de Israelische regering ons zeggen hierover niet bezorgd te zijn, zijn we het toch, en dus baden we.

  • Here God, kom alstublieft tussenbeide en verijdel alle inspanningen die tegen Uw wil zullen zijn. (Psalm 33:10-11) 

  • Vele zijn de overleggingen in het hart van de mensen, maar de raad des HEREN, die zal bestaan. (Spreuken 19:21). Het hart van de koning is in de hand des HEREN als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt. (Spreuken 21:1)

  • Moge de vrees voor God komen over de Christelijke Adviesraad van Trump om te begrijpen hoe gevaarlijk het is als de VS wil proberen Uw land te verdelen (Joel 3:1-2)

  • Doe hetzelfde met alle Joodse adviseurs van Trump.

  • Schud de evangelische kerk in Amerika wakker om op te houden met het opzien naar Trump en om in plaats daarvan te beginnen met het beoordelen van alle dingen naar de maatstaf van Uw Woord, inclusief wat hun president doet (Johannes 17:17)

  • Geef Israels leiders het vermogen om aan alle goddeloze suggesties weerstand te bieden (Matteus 24:4)

  • Hoewel de huidige Amerikaanse regering het meest pro-Israel is in de geschiedenis, laat dit feit er niet toe leiden dat Israels leiders meer naar Amerika opzien dan naar U (Jesaja 30:1-3)

  • Bekrachtig de Israelische Premier Netanyahu om op geen enkele manier gemanipuleerd te worden (Numeri 23:23)

  • Laat niet toe dat Israelische leiders afhankelijk zijn van de koppigheid van de Palestijnen - hoewel we U ervoor danken dat U de harten van de Palestijnse leiders blijft verharden (Romeinen 9:12-13)

  • We danken U dat de Palestijnen ieder vredesplan dat van Amerika komt totaal verwerpen. Laat de arrogante trots van de Palestijnse leiders maken dat zij voortdurend alle dingen van Trump blijven afwijzen (Spreuken 16:18, 18:12)

  • Verhinder dat Israel ook maar enige verdere eenzijdige toezegging doet of een kado aan de Palestijnen geeft (Deuteronomium 16:19)

  • Laat Israels onderhandelaars leren van de geschiedenis en van Uw Woord.

 3. Gemeenteraadsverkiezingen worden in oktober in heel Israel gehouden. Jeruzalem gaat een nieuwe burgemeester kiezen en er zijn momenteel zoveel kandidaten, dat het moeilijk is om de juiste persoon te kiezen.

  • Heer, Jeruzalem is Uw stad (Psalm 48:2-3, 9; Matteus 5:35). Sta op en heers over deze verkiezingen.

  • We danken U voor de huidige burgemeester Nir Barkat en vragen U hem te zegenen als hij aftreedt (Deuteronomium 28:6)

  • Laten alstublieft alle kandidaten die geen kans hebben om te winnen, ophouden mee te doen.

  • In deze cruciale dagen, laat ons alstublieft de persoon zien die U hebt verkozen om deze stad te leiden (Amos 3:7), zodat we kunnen bidden dat Uw koninkrijk komt en Uw wil geschiedt in de verkiezingen (Lucas 11:2).

  • We vragen om een burgemeester die deze stad bewust zal voorbereiden om haar Koning Messias te ontvangen (Matteus 23:39)

  • Uw rechters zal Ik weer maken als weleer en uw raadslieden als in den beginne. Daarna zal men u noemen: stad der gerechtigheid, getrouwe veste.Jesaja 1:26
  • Plaats in alle Israelische steden herders naar Uw eigen hart (Jeremia 3:15; 23:3-4)

 4. We brengen de onrust in de Australische regering bij U en vragen om een door God bepaald resultaat.

  • Heer, we herinneren U eraan dat deze natie Israel vaak in internationale forums heeft ondersteund en vragen dat deze overgang naar een nieuwe leider rustig en op een godvrezende manier zal verlopen (Numeri 24:9b)

  • Als Julie Bishop Uw keuze is, maak dan dat alle tegenstand tegen haar verdwijnt (Daniel 2:21)

  • Doe de leider opstaan die de Australische ambassade naar Jeruzalem zal verhuizen (Jesaja 2:3-4)

  • Openbaar aan het Australische Lichaam van Messias waarom dat land de ernstigste droogte in haar opgetekende geschiedenis meemaakt en hoe ze over die situatie moeten bidden.

 5. Dat laatste gebedsverzoek herinnerde ons ook aan Israels behoefte aan regen.

  • Heer, nu we het regenseizoen naderen, vragen we om een geweldige uitstorting van water op Uw land. Vraagt van de HERE regen ten tijde van de late regen. De HERE maakt de bliksemschichten; een stortregen zal Hij hun geven, voor iedereen gewas op het veld. (Zacharia 10:1)

  • Open de hemelen daarboven en de sluizen hier beneden en doordrenk dit land – Tot Uw eer.

  • We vragen overeenkomstig Ezechiel 36:35-37, dat U dit land maakt als de Hof van Eden tot een getuigenis voor alle landen rondom ons dat U, en U alleen, God bent.

  • Ook al is er veel ongerechtigheid in Israel, toch heeft Uw Zoon gezegd dat U de regen uitstort over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, dus vragen we U om dat precies te doen (2 Kron. 6:26-27; Matt. 5:45b)

  • Help Israeliers om zoveel mogelijk water te conserveren, maar we vragen U om te doen wat alleen U kunt doen, nl. om op wonderbaarlijke wijze water te produceren (Jesaja 41:17-20)

 6. Vandaag is het vrijdag en dat betekent “vredige” demonstraties aan de Gaza grens door terroristen die alleen maar Israels veiligheidshek willen afbreken zodat ze het hart kunnen uitrukken van alle Israeliers die ze vinden. En ja, dat was het uitgesproken doel voor deze demonstraties, zoals uitgesproken door Hamasleiders.

  • Abba, wij Israeliers belijden de zware zonde tegen U van het afwijzen van onze erfenis en het opgeven van Gaza.

  • Het lot voor de stam der Judeeërs naar hun geslachten…. Asdod en zijn onderhorige plaatsen en dorpen, Gaza en zijn onderhorige plaatsen en dorpen, tot aan de Beek van Egypte, de Grote Zee en de kust.Jozua 15:1, 47
  • We vragen dat door Israelische leiders duidelijk zal worden aangegeven wat hun “rode lijnen” zijn in verband met een mogelijke overeenkomst voor een “staakt-het-vuren”.

  • Laten deze rode lijnen openbaar gemaakt worden en laten ze rechtvaardig zijn. …zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt. (Jacobus 5:12)

  • Stop iedere manipulatie van Hamas tegen dit land en haar leiders (Psalm 120:7)

  • Verhinder dat Israels leiders zich weerhouden van het doen wat nodig is om Israeliers in het zuiden te beschermen vanwege de bedreigingen van Iran in het noorden (2 Kron. 14:11)

  • Blijf toelaten dat er een zeer nauwe coordinatie met Egypte is over Gaza.

  • Geef Israel wijsheid over wat ze Gaza binnen laten gaan en wat ze moeten tegenhouden (Job 12:13)

  • Heer, Israel wordt gelasterd door nep krantenkoppen. Sta alstublieft op en pak deze leugens van Satan aan (Johannes 8:44)

 7. We baden vervolgens voor Israels veiligheidstroepen langs de grens met Gaza.

  • Laten de soldaten waakzaam en scherp zijn en Uw beschermende hand ervaren (Psalm 144:1; Spreuken 21:31)

  • Bemoedig hen dat wat ze doen zeer belangrijk is voor Uw natie (Jesaja 41:10-16)

  • Dank U voor deze letterlijke voorbidders die op de bres staan voor dit land (Ezechiel 22:30)

  • Bescherm hen tegen vijandelijk vuur, tegen vriendelijk vuur en tegen iedere poging tot ontvoering (Psalm 140:8)

  • Bescherm hen ook tegen de geest van bitterheid en woede die op hen afkomt van de Gazanen.

  • Stort vandaag Uw kracht, Uw moed en Uw goddelijke vrees uit op de IDF (2 Kron. 32:7)

 8. We richtten onze gebeden naar het noorden – naar de grenzen met Syrie en Libanon.

  • We zijn zo dankbaar dat de Golan in de handen van Israel blijft (Spreuken 22:28)

  • We proclameren dat de Golan deel is van de erfenis die God aan Israel heeft gegeven (Deut. 3:1-3; Basan = huidige Golan)

  • Laten plannen om het aantal Israeliers die zich vestigen op de Golan te doen toenemen, met snelheid vorderen (Jeremia 50:19)

  • Geef deze week bovennatuurlijke waakzaamheid aan de IDF aan de grenzen van Syrie en Libanon (Nehemia 4:9)

  • Stel Israels inlichtingendiensten in staat om alles wat van levensbelang is te ontvangen en te ontcijferen en om te herkennen wat niet belangrijk is of wat zelfs doelgerichte disinformatie is (1 Koningen 3:9)

  • Ontdek alle vijandelijke misleidingen, speciaal Iraanse soldaten in uniformen van andere landen aan Israels grens.

  • Openbaar aan Israel hoe ze moeten omgaan met de Russen aan onze Syrische grens.

  • Laat deze dag spoedig komen: Hij geeft uw gebied vrede, Hij verzadigt u met het vette der tarwe. (Psalm 147:14); Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof. (Jesaja 60:18)

 9. Premier Netanyahu brengt dit weekeinde een officieel bezoek aan de Baltische staten – Litauen, Letland en Estland. Hoewel deze landen een geschiedenis van antisemitisme hebben gehad, waren er toch ook belangrijke Joodse gemeenschappen en vandaag de dag hebben ze allemaal de neiging Israel meer te steunen dan de West-europese landen.

  • Zalf Netanyahu om vrijmoedig te zijn en, waar nodig, de waarheid in liefde te spreken (Gal. 4:16)

  • Geef hem inzicht om te weten of deze landen vrienden zijn of niet. Ruk mij niet weg met de goddelozen, noch met de bedrijvers van ongerechtigheid, die met hun naasten vriendelijk spreken, terwijl boosheid in hun hart is. (Psalm 28:3)

  • Laat hem de Joden in deze landen oproepen om naar huis terug te keren (Jesaja 43:6)

  • Moge Uw Geest bewegen over de leiders van deze landen om de zonde van antisemitisme in hun geschiedenis te belijden.

  • Gebruik deze reis om alle kerken in de Baltische staten te laten zien dat wat U hebt gezegd voor hun ogen plaatsvindt (JUesaja 42:8-9; 44:8; 46:9-10)

  • Pak alle nog aanwezige anti-Semieten aan. Red hen en was hen in het bloed van het Lam (Openbaring 7:14)

 10. Dit is de maand Elul, de maand van zonden belijden in het Jodendom als voorbereiding op Yom Kippoer, de Grote Verzoendag. Vele Joden gaan iedere ochtend naar de synagoge en bidden gebeden van berouw. Ook klinkt de sjofar iedere ochtend. Dit is een geweldige tijd om te bidden dat heel Israel behouden zal worden!

  • Heer, is het nu niet de tijd om de door God veroorzaakte blindheid van het hart van de Joden te verwijderen (Romeinen 11:25)?

  • Wanneer ze de gebeden van berouw lezen, vervang de routine door de werkelijkheid (Joel 2:28)

  • Yeshua, Heer, doorwandel de synagoges in dit land opnieuw, met onderwijs en genezing (Matteus 4:23)

  • Dank U voor het effectieve opwekken tot jaloezie van onze Christelijke broeders en zusters (11:11)

  • Gebruik de gelovigen om – op een goede manier – vele Joden zowel in Israel als in ballingschap tot jaloezie te wekken.

 11. We eindigden met bidden voor het Israelische Lichaam van Messias. Het simpele feit van een levend, groeiend Lichaam in Israel in 2018 is een ongelooflijk wonder – weer een bewijs dat Yeshua werkelijk de Koning van Israel is, en haar Verlosser, en ook de Redder van de wereld

  • Dank U dat U ons tot dit punt in de tijd hebt gebracht en dat we dit wonder met eigen ogen zien (Jesaja 35:10; 51:11)

  • Ga door met het beschermen van Uw Lichaam tegen alle aanvallen van de eindtijd – misleidingen, verdeeldheid, demonische overheden, ontmoediging, het uitputten van de heiligen, enz. (Matteus 16:18)

  • Stel oudsten aan met een last om jonge Israelische gelovigen tot discipelen te maken en te begeleiden (2 Timoteus 2:1-2)

  • Genees de relatie tussen Joodse en Arabische gelovigen in dit land – maar laat het genezen worden door het aanvaarden van waarheid over het land Israel en niet door een humanistisch compromis (Johannes 17:17, 20)

  • Reinig ons in dit seizoen van alle leugens en misleidingen (Judas 24-25)

  • Stort op Uw Lichaam een diepe honger naar Uw Woord uit (Psalm 119:18, 105, 130)

  • Zo vaak Uw woorden gevonden werden, at ik ze op, Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart; want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HERE, God der heerscharen.Jeremia 15:16

Hartelijk dank aan ieder van u die bad voor Chuck’s reis en bediening in Noorwegen. Het was persoonlijk een moeilijke reis, maar het was een uitstekende tijd van het bedienen van Gods woord. Moge alles wat Hij sprak tijdens deze tijd veel vrucht tot Zijn eer voortbrengen. Amen.

Shabbat shalom en zegeningen uit Sion

Het IFI Team

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.